Edu Szkoła Szybkiego czytania i technik pamięciowych jest firmą edukacyjną specjalizującą się w szkoleniach z zakresu metod efektywnej pracy umysłowej: technikach szybkiego czytania, szybkiego uczenia się i technikach pamięciowych. Oferujemy nowoczesne usługi edukacyjne dla grup, osób indywidualnych i biznesu. Firma funkcjonuje od roku 2004 i ma prawie 14 lat doświadczenia w szkoleniach z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych. Podczas szkoleń korzystamy z najlepszych wzorców szybkiego czytania używanych na całym świecie: F. Richaudeu, ("szkoła francuska"), G. Horner, R. Michelmann, T. Werneck ("szkoła niemiecka), T. Buzan ("szkoła brytyjska") i Kuzniecow i Chromow ("szkoła rosyjska") oraz najnowszych odkryć polskich profesorów - E. Nęcka, T. Maruszewski. Zajęcia Edu prowadzone są według autorskiego programu mgr Bartosza Raszewskiego - psychologa, pedagoga i wieloletniego praktyka w tej dziedzinie. Podczas zajęć wykorzystujemy najlepsze wzorce autorytetów z zakresu szybkiego czytania oraz technik pamięciowych z całego świata m.in. Francuskiego Instytutu Pedagogicznego, szkół brytyjskich i niemieckich oraz Uniwersytetu Moskiewskiego.

Skuteczność prezentowanych przez nas metod zapamiętywania została potwierdzona naukowo przez pracowników Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Natomiast skuteczność metody opracowanej przez Bartosza Raszewskiego została potwierdzona badaniami naukowymi wykonanymi przez dr Marka Sikorskiego i Adama Kwaśniewskiego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wyniki opublikowano w pracy "Wpływ znajomości technik szybkiego czytania i efektywnego uczenia się na osiągnięcia w czytaniu u dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczęszczają do Szkoły EDU w Gdyni"

Fragmenty pracy poniżej:


Copyright 2018 © EDU Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych w Poznaniu.