Myślenie, które zrodziło problem nie może być tym myśleniem, które problem rozwiąże.

Albert Einstein

Czym jest dysleksja?

Istnieje kilka definicji tego zjawiska, jedne skupiają się na przyczynach powstania inne na objawach.

Ogólnie rzecz biorąc jest to pewnego rodzaju zaburzenie, które objawia się specyficznymi trudnościami w nauce czytania lub szerzej ujmując trudnościami w nauce. Zjawisko występuję u osób, które są prawidłowo rozwinięte intelektualnie i nie powinny mieć z nauką problemów. Nie rzadko są to osoby o ilorazie inteligencji znacznie przewyższającym wartość średniego współczynnika, przykładem dyslektyka jest np. Albert Einstein.

Należy podkreślić, że dysleksja to nie choroba, z której można się wyleczyć, dyslektykiem jest się na całe życie. Osobę z dysleksją charakteryzuje inny sposób pracy mózgu.

Dlaczego więc mają takie problemy???

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że u takich oób w trakcie czytania dodatkowo uaktywniają się trzy ośrodki w prawej półkuli mózgu, ten efekt nie występuje u osób bez dysleksji. Wiadomo, że jeden z tych ośrodków jest odpowiedzialny za postrzeganie obrazów w całości. Skutek tego jest taki, że uczeń w szkole podstawowej w procesie nauki czytania dostaje do przeczytania słowa, które są podzielone na literki, np. K-O-T, czyta K, czyta O, czyta T, ale nie potrafi tego złożyć w jedno słowo KOT i nie potrafi skojarzyć tego słowa z tym co zna z rzeczywistości, czyli z futrzastym, małym zwierzątkiem, które biega po podwórku. Na tym polega problem u osób z dysleksją, wiedzą co oznacza słowo kot, bo można się z nimi komunikować ustnie i doskonale rozumieją to co się do nich mówi, ale jeżeli mają to słowo zapisane, podzielone na literki, wtedy ten proces nie zachodzi. Można z tego wyciągnąć następujący wniosek, skoro dyslektyk zna znaczenie słów, dodatkowo widzi obrazy w całości, więc w ten sposób należy go uczyć czytać, całymi wyrazami, osoba z dysleksją ma problem z nauką czytania, jeżeli jest nauczana, że każda literka to osobny obraz, a literka sama w sobie nie ma żadnego znaczenia, dopiero zbiór literek, który układa się w słowo ma sens i tak powinien być odbierany, całe słowo to jeden obraz.

Jak już zostało powiedziane, dyslektycy to osoby, które postrzegają w sposób całościowy, nie tylko w kwestii czytania. Dyslektycy mają swój własny indywidualny system nauki "od ogółu do szczegółu"

Aby się czegoś nauczyć muszą mieć najpierw ogólny zarys zagadnienia, jego strukturę i dopiero wtedy są w stanie podpinać nowe informacje i odpowiednio je lokować w większej kompozycji.

Istnieje olbrzymia ilość sposobów przy pomocy, których dyslektycy mogą całkiem sprawnie czytać i się uczyć, pod warunkiem, że będą to inne metody niż te, których używali wcześniej.


Copyright 2018 © EDU Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych w Poznaniu.